11 November 2012 Föddes vår "Nightwish" Kull

3 + 5 (1)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mor: C.I.B SeUch DkUch SlUch Fastfoots Summer Savory

Far: C.I.B SeUch DkUch SlUch Heartbreaker of Kirld Ground Castle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5vblbbbbbTeam Moalands Angels Falls First, 5 Veckor

5vbrunbbbbb

 

          

 

 

 

 

 

Team Moalands High Hopes, 5 Veckor

5vgrnbbbbbTeam Moalands Last Of The Wilds, 5 Veckor                  

 5vlilabbbbTeam Moalands Sleeping Sun, 5 Veckor

5vrdbTeam Moalands Dark Passion, 5 Veckor                  

 5vrosabbbbb Team Moalands Meadows Of Heaven, 5 Veckor 

5vvitbTeam Moalands Ever Dream, 5 Veckor